Jesteś tutaj

Skład osobowy

Kierownik Kliniki: Dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki

                              mpkosieradzki@gmail.com

                                

Zastępcy Kierownika Kliniki: Prof. dr hab. med. Wojciech Lisik

                                                Dr hab. med. Marek Pacholczyk

Profesorowie: Prof. dr hab. med. Andrzej Chmura

                        Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz (Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Transplantacyjnego) 

                        Prof. dr hab. med. Piotr Fiedor

                        Prof. dr hab. med. Artur Kwiatkowski

                        Prof. dr hab. med. Piotr Małkowski (Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego

                                                                             i Transplantacyjnego)

Doktorzy Habilitowani: Dr hab. med. Jarosław Czerwiński (Adiunkt Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego

                                                                                        i Transplantacyjnego)

Adiunkci/asystenci:     Dr n. med. Monika Bieniasz

                                     Dr n. med. Piotr Domagała

                                     Dr n. med. Maurycy Jonas

                                     Dr n. med. Rafał Kieszek

                                     Dr n. med. Beata Łągiewska

                                     Dr n. med. Krzysztof Ostrowski

                                     Dr n. med. Jacek Pliszczyński

                                     Dr n. med. Dariusz Wasiak (Adiunkt Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego

                                                                             i Transplantacyjnego)

                                     Lek. Marta Serwańska-Świętek (nefrolog)

                                     Lek. Agata Ostaszewska 

                                     Lek. Paweł Ziemiański 

Lekarze Rezydenci: Lek. Radosław Cylke

                                Lek. Zuzanna Dziedzic

                                Lek. Tomasz Gryczewski 

                                Lek. Kalina Jędrzejko

                                Lek. Agnieszka Jóźwik

                                    Lek. Magdalena Kwapisz

                                    Lek. Magdalena Nita

                                Lek. Radosław Roman

                                Lek. Paweł Studnicki

                                Lek. Jakub Wydrych

Koordynatorzy Transplantacyjni: mgr Edyta Karpeta

                                                      mgr Łukasz Górski

                                                      mgr Aleksandra Tomaszek