Jesteś tutaj

Guzy wątroby-diagnostyka i leczenie

Diagnostyka i leczenie guzów wątroby

Klinika we współpracy z I Zakładem Radiologii Klinicznej oraz Zakładem Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego WUM prowadzi badania związane z diagnostyką oraz leczeniem zmian ogniskowych w wątrobie.
Rozpoznanie guza wątroby, mające na celu zróżnicowanie zmiany łagodnej od  złośliwej opiera się  na wynikach wielofazowych badaniach tomografii komputerowej (CT), rezonansu magnetycznego (NMR) oraz ultasonograficzne (USG- z kontrastem lub bez), jak również na wynikach biopsji wątroby wykonywanych pod kontrolą USG lub CT.

                                   CT - guz wątroby       Usunięty płat watroby z guzem

W przypadku rozpoznania zmian nowotworowych taktyka leczenia uzależniona jest od choroby zasadniczej i czynności miąższu wątroby. W przypadku zmian przerzutowych (szczególnie raka okrężnicy oraz guzów neuroendokrynnych), gdy leczenie dotyczy chorych z pierwotnie wydolną wątrobą, pacjenci kwalifikowani są do zabiegów resekcyjnych.
Rak pierwotny wątroby (HCC) występujący przeważnie w marskiej wątrobie rzadko jest wskazaniem do resekcji. W przypadkach gdy chory nie kwalifikuje się do resekcji wątroby rozważana jest możliwość zniszczenia guza drogą termoablacji.
 Zabiegi termoablacji guzów w zależności od ich lokalizacji wykonywane są przezskórnie pod kontrolą: CT lub USG lub śródoperacyjnie.
Do przeszczepienia wątroby z powodu HCC kwalifikowani są chorzy zgodnie z kryteriami mediolańskimi-  osoby u których istnieje pojedyncze ognisko raka wątrobowokomórkowego o średnicy równej lub niższej niż 5 cm lub nie więcej niż 3 zmiany o średnicy równej lub mniejszej niż 3 cm każda.

                           CT - guz przed ablacją     ablacja   Martwica guza po ablacji

W przypadku zmian łagodnych, najczęściej torbieli prostych lub pasożytniczych, wykonywane są  operacje usunięcia zmian metodą klasyczną lub laparoskopowo (bez konieczności otwarcia jamy brzusznej)
                                                                  Prof. dr hab. n.med. Piotr Małkowski, dr n.med. Dariusz Wasiak

 


Klinika jest współorganizatorem  projektu UE pt:„Podnoszenie kompetencji akademickiej  kadry dydaktycznej i dywersyfikacja oferty szkoleniowej w obszarze diagnostyki radiologicznej i kwalifikacji do leczenia chorych z nowotworami wątroby” : UDA-POKL-04.01.01-00-090/09 (kod FS19)

Grant dotyczy szkoleń w zakresie diagnostyki i kwalifikacji do leczenia chorych z guzami wątroby. Skierowany jest do radiologów i hepatologów z ośrodków pozaakademickich.
3-4 dniowe kursy organizowane będą w Warszawie i rozpoczną się w marcu 2011 roku.
Szkolenie jest bezpłatne. Przejazd i pobyt uczestników opłacany jest ze środków projektu.